Agosto Series: Nangangamoteng kasabawan


Hindi ka basta kamote.

Isa kang kamoteng kahoy.

Ikaw ay stereotypical na cream of the crop: nagsasabaw sa ilalim ng araw, nagpapakalat ng kasabawan sa sanlibutan, at napakasarap mong maging cream soup. In theory.

Sabi nila, masarap ang kamote fries. Pero mas gusto kita, kamoteng kahoy, mapa-cake man o suman, bukod pa sa napakaganda mong English name.

Cassava.

Ikaw ang matamis na bunga ng pagmamahalan ng heaven and earth: diniligan ng pag-aaruga ng mga ulap at kinanlong sa loob ng sinapupunan ng lupa.

At kakanlungin kita sa loob ng aking natatakam na sikmura.

______________________

Hugot mula sa suggested word ni Adrian Dy.