Ugat | Agosto Series


Gusto ko nang maligo. Pero hindi daw pwede sabi ni Itay. “Sa susunod na linggo na lang.”Wala na daw kasing tubig panligo. Eh ano yung nasa balde? Para raw sa puno ni lolo, yung tinanim niya bago inatake. Ilang buwan na siyang patay pero inaalagaan pa rin itong halaman na ito, kesyo huling ganito ganiyan at mamumunga rin balang araw.

Kaso init na init na ako. Napanghilamos ko na rin yung pang-inom ko hanggang bukas, habang ang puno, isang malaking balde ang nakalaan.

Kaya pinutol ko siya.