Agosto Series: Countdown


Most of my entries for Agosto Series this year never made it on this blog, because they felt too real. I’m currently tweaking some to be posted here

130 araw na lang bago mag-Pasko.

Lagi ko itong binibilang dahil sa araw na ito dumarating ang pinakamasayang regalo ng taon: kasama ng malaking kahon ng laruan ang kaisa-isang maaaring magtilad ng litson.

129 araw, 3 oras, at 50 minuto.

Mas nakakaengganyo magbilang ng mga minuto bago ang Pasko. Mas ramdam ang papalapit na sandali ng pagkikitang muli, ang pagsapit ng iyong katok sa pinto na sakto sa pitik ng orasan sa alas-dose, at ang muling paninibago na kasama ka ulit ng ilang linggo.

Ngayon, nagbibilang na lang yata ako dahil nakasanayan na.

Maninibago ako na hindi na ikaw ang magtitilad ng litson, na walang kakatok pagsapit ng hatinggabi, at na ang unang pupuntahan pagsikat ng araw ay ang kapirasong loteng may paalalang kailangang masanay na hindi ka na darating.