Agosto Series Hangover: Baguio


Minsan, may mga ganitong tagpo.

Mag-isa ka lang sa kwarto, sa probinsiyang malayo sa iyong tahanan.

Dalawa ang kama.

Yung hiling mo na sana, may kasama ka. Pwedeng “siya” o kaya naman ka-close na of the opposite gender para may warm body kang kakayakap sa gitna ng lamig.

Hindi ang malamig na babaeng may mahabang buhok na nakikisiksik sa iyo ngayon.