FictionKamusta partner in crime? Naaalala mo, ilang taon na ang nakakaraan, sinimulan natin ang isang proyektong tayong dalawa lang ang kayang gumawa. Ikaw ang taga-disenyo, ako ang taga-hulma sa wikang nakilipaglaro sa para mailahad ang mga mahahalagang kalokohang pinaggagagawa natin sa buong taon. Kahit Grinch ka. Grinch rin naman ako. […]

Disyembre Series: Yearender
I. INTRODUCTION   A. Background of the Study Matagal na tayong magkaibigan. Parehong only child, madalas tayong pinagsasama ng mga magulang natin para maglaro. Kaso, takot ako sa babae. Hindi ako naniniwala sa cooties, pero sadyang may hiwagang bumabalot sa inyo na hindi ko lubos maunawaan noong bata pa tayo. […]

Agosto Series: Maaari ba? Isang Pagsisiyasat sa Daan Patungo sa ...