FictionI’d spend three rounds on this chair, swiping my card for a few minutes of mechanical caressing of my aching back. While kids ran around for games that dispense tickets, I’d relax. Timezone at UP Technohub has been my go-to place since college: it welcomed me when I wanted to […]

The Final 3:55
Kamusta partner in crime? Naaalala mo, ilang taon na ang nakakaraan, sinimulan natin ang isang proyektong tayong dalawa lang ang kayang gumawa. Ikaw ang taga-disenyo, ako ang taga-hulma sa wikang nakilipaglaro sa para mailahad ang mga mahahalagang kalokohang pinaggagagawa natin sa buong taon. Kahit Grinch ka. Grinch rin naman ako. […]

Disyembre Series: Yearender