love thesis


I. INTRODUCTION   A. Background of the Study Matagal na tayong magkaibigan. Parehong only child, madalas tayong pinagsasama ng mga magulang natin para maglaro. Kaso, takot ako sa babae. Hindi ako naniniwala sa cooties, pero sadyang may hiwagang bumabalot sa inyo na hindi ko lubos maunawaan noong bata pa tayo. […]

Agosto Series: Maaari ba? Isang Pagsisiyasat sa Daan Patungo sa ...