Agosto Series: Stagnant


Sa malinis na tubig namumuhay ang dengue mosquitos.

Sa stagnant na malinis na tubig.

Pero hindi ko naman ginustong maging stagnant. Kwento ng mga matatandang┬átubig halipawpay, malayo ang mararating ng pakikipagsapalaran sa lupa. Magkakasamang kaming babagsak ng mga katotong patak ng ulan, dudumugin ang mga tigang na pananim, ang iba’y maglalakbay mula sa ilog hanggang sa karagatan, maarawan para maging tubig halipawpay at babalik sa tahanang ulap.

Ilang linggo na ako sa gulong na ito, pinapatungan ng mapaminsalang itlog na mahirap mapuksa.

Ako ang may sala. Kasalanan pala maging malinis na tubig.