Agosto Series: Mindlink


Miss mo na siya.

At iniisip mo na sana, miss ka rin niya. Nakapatong lang ang laptop mo sa bedside table, inaabangan siyang mag-online.

Nakabukas lang ang chat window.

Inaabangang maging green na bilog ang maliit na mobile icon.

Maghahatinggabi, isang linggo na kayong hindi nagkausap. Naging green na bilog ang katabi ng pangalan. Biglang sinabi ng FB na kasalukuyan siyang tumitipa ng keyboard.

Tapos nawala.

Bumalik sa mobile icon ang green na bilog.

Sabay vibrate ng phone mo.

“I’m drunk. I need you.”