Agosto Series: Codes


Nandito

ang

Demilitarized

Zone.

 

Isipin mong maigi:

Narito ang DMZ.

Ginagalawan mo ang makabagong 38th parallel. Perpendicular.

Aanhin ang DMZ dito, kamo?

Tanging sila lang ang makakasagot.

 

Sila.

Iilang tao lang ang nakakaalam:

Lihim na tensiyong bumabalot sa dalawang panig na nasa matagalang estado ng digma,

At nandirito ka sa gitna ng kanilang kamangmangan.

 

Sigalot

Ang nakaabang sa mga mulat.

 

Iligtas mo na ang iyong sarili.

Yaman din lamang na naghilom na ang iyong pakpak at handa nang pumagaspas.

Oras na.