Agosto Series: Xerox


Diyan ka lang naman magaling.

Naturingang kang top ng klase, nakinabang ka naman sa sipag ng iba. Ikaw, na laging wala kapag group project. Ikaw, na laging hindi nagtatala sa kwaderno. Ikaw, na tinutulugan ang mga araling tinatalakay ng guro.

Tapos ako ang guguluhin mo, aagawin ang kwaderno ko sabay takbo para ipa-xerox ang tala?

Kapag group project, papaikut-ikutin mo lang ang report tapos kapag maganda, pogi ka tapos kapag pangit, dahil bulok groupmates mo?

Wala kang kwenta, at oras na ng pagbagsak mo.

Dalawa lang tayong iisa ang kwaderno kada quarter: paano ba naman, sa akin galing ang notes mo.

Ngayong quarter, dalawa ang kwaderno ko. Huwad ang mga tala sa kinokopyahan mo.

Oras para malaman ng klaseng ito kung sino ang totoong Top 1.